Základné informácie:

RU – Rúra sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrená prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie. Štandardná dĺžka rúr = 500, 1000, 1500 mm.

Vzor objednávania:

RU Ax B / L – 1ks (L- dĺžka potrubia 500, 1000, 1500 mm) X ks

Príklad objednávania:

RU 800×500/1500 Zn 6ks

Príklad objednania 6 kusov pozinkovanej rúry A-800 , B- 500 , dĺžka 1500 s pevnými prírubami.