Tvoríme komfortné prostredie
pre zlepšenie života ľudí

Poslaním spoločnosti Technov, s.r.o., je od roku 2007 realizácia komplexných dodávok vzduchotechnických komponentov a iných výrobkov z plechu a ušľachtilých kovov, poskytovanie odborného poradenstva a služieb.

Pre dosahovanie maximálnej spokojnosti slovenských i zahraničných obchodných partnerov si naša spoločnosť stanovila ciele a vízie, ktorých postupné napĺňanie zaradilo spoločnosť Technov, s.r.o. medzi významné a konkurencieschopné spoločnosti na domácom i ostatných európskych trhoch.

Dôležité aspekty pri dosahovaní našich vízií :

  • venovanie vysokej pozornosti kvalite svetovej úrovne, certifikácie kvality na slovenskom i ostatných medzinárodných trhoch
  • rozširovanie produktových rád, portfólia výrobkov s cieľom pružne reagovať na požiadavky trhu
  • budovanie dobrej obchodnej stratégie
  • prozákaznícke správanie s profesionálnym prístupom
  • snaha približovať sa k zákazníkom, stabilizovať ich súčasnú štruktúru a zároveň intenzívne nadväzovať spoluprácu s novými obchodnými partnermi
  • modernizácia spoločnosti – implementácia princípov nových technológií a rozširovanie technologickej základne, vozového parku, výrobných a skladových priestorov
  • cielené zvyšovanie profesionality a odbornej úrovne zamestnancov
  • racionalizácia a sprogresívňovanie všetkých činností so zámerom zvýšiť efektívnosť a flexibilitu
  • venovanie významnej pozornosti enviromentálnemu správaniu spoločnosti

V roku 2019 sa firma presťahovala do novovybudovaného závodu v priemyselnom parku obce Rumanová za účelom rozšírenia svojich služieb a skvalitnenia procesov a produktov. Tento krok je veľký míľnik v histórii spoločnosti, ktorý nám zabezpečí väčšiu stabilitu na trhu a širšiu oblasť pôsobenia.

Naše hodnoty

Otvorenosť
Kreativita
Spoľahlivosť
Proaktivita
Zručnosť

Otvorenosť

Tvoríme klímu otvorenosti a úprimnosti

S kolegami aj zákazníkmi komunikujeme úprimne a otvorene. Sme priateľskí, ústretoví a vždy sa snažíme nájsť kompromis. Našou snahou nie je hovoriť o tom, prečo sa niečo nedá, ale hľadať spôsob, ako aj zdanlivo neriešiteľný problém hravo vyriešiť.

Kreativita

Otvárame okná dobrým nápadom

Potenciál našich priestorových, technologických a personálnych kapacít využívame naplno. Našou snahou je preto prinášať zákazníkom kreatívne nápady a hľadať riešenia aj tam, kde ich iní nenašli.

Spoľahlivosť

Nesľubujeme do vetra

Sme spoľahlivým výrobcom vzduchotechniky. Vždy sa snažíme naplniť priania našich zákazníkov a to, čo sľúbime, chceme dodržať. Ceníme si dôveru, ktorú do nás zákazníci vkladajú a robíme všetko preto, aby sme poskytovali kvalitné produkty, inovatívne riešenia, rýchle dodanie a perfektný servis, ktorý prekonáva ich očakávania.

Proaktivita

Dýchame pre neustály progres

Reagujeme aktívne a sme otvorení novým výzvam. Neustále sledujeme trendy a radi ich implemenujteme do praxe. Snažíme sa inšpirovať a byť inšpiratívni. Neustále sa vzdelávame, pretože vieme, že cenné vedomosti a skúsenosti zvyšujú našu kredibilitu a umožňujú kontinuálny rast.

Zručnosť

Zručnosť nás poháňa vpred

Sme vynaliezaví a dokážeme navrhnúť rôzne technologické riešenia. Nebojíme sa však ani vyhrnúť si rukávy a premeniť výkresy na skutočný produkt. Remeselná zručnosť má u nás dlhú históriu a v kombinácii s najnovšími technológiami z nás robí konkurencieschopného hráča s medzinárodnými ambícami i potenciálom.