2022

Pre potreby špecifických zákaziek v oblasti výroby nerezového potrubia, či strojárskych komponentov sme sa rozhodli o doplnenie oddelenia zvarovne o laserovú zváračku. Tá prináša zrýchlenie v procese a navýšenie kvality v spojoch.

2019

Počas dvoch rokov výstavby sme úspešne otvorili brány nášho nového domovského stánku v marci 2019. Výroba sa rozšírila o nový CNC park vysekávacích a ohraňovacích strojov. Výrobná kapacita sa zvýšila o 40% a doplnená o lakovňu, ktorá nám opäť priniesla navýšenie výrobných kapacít a zrýchlenie výrobného procesu.

2017

Rok 2017 sa niesol v znamení revolúcie. Obmedzené stavebné kapacity v pôvodnom areáli znamenali rozhodnutie začať výstavbu nového závodu na „zelenej lúke“. Výstavba začala na pozemku s rozlohou 20 000m2 a čas dokončenia sa odhadoval na rok 2019.

2015

Postupné rozšírenie výroby pre strojársky priemysel si vyžadoval investície do CNC oddelenia. Jednou z nich bol aj vysekávací stroj TruPunch 1000, ktorý spresnil a zrýchlil proces vysekávania o viac ako polovicu.

2014

Rozmach firmy si začal vyžadovať zväčšenie nie len v produkčnej oblasti, ale aj priestorovej. Preto sme počas roka vystavali nové výrobné a skladové priestory, ktoré umožňovali skvalitniť výrobu a navýšiť kapacity.

2013

Investovanie do moderných 3D CAD riešení nám zabezpečil prílev nových projektov zahraničných investorov, ktoré boli významným bodom vo vykročení za rastom spoločnosti. Preto sme postupne rozširovali technologickú základňu napríklad aj o ohraňovací stroj TruBend 3120.

2012

Prispôsobovanie sa požiadavkám trhu, inovácie produktov, intenzívne jednania a marketingové aktivity, priniesli navýšenie počtu odberateľov i obratu. Export výrobkov takisto vzrástol. Do užívania boli uvedené ďalšie skladové priestory, doterajšie kapacity boli nedostačujúce. Pripravil sa priestor pre ďalšiu výrobnú halu, výstavba ktorej sa z perspektívneho hľadiska javí ako nevyhnutná. Pozitívnym momentom roku bolo získanie hygienického certifikátu od ILH Berlín, ktorý predstavuje ďalšie možnosti uplatnenia našej produkcie na medzinárodných trhoch.

2011

Počet odberateľov sa oproti 2008 zvýšil o 144%. Obrat dosiahol do tejto doby najyyššiu hodnotu. Vízia z predchádzajúcich období exportovať svoje výrobky do zahraničia sa uspokojivo napĺňa. Produkty spoločnosti prekročili hranice Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Belgicka i Ruska. Technologická základňa bola doplnená o Vysekávací stroj TRUMATIC 200R, ktorý priniesol rozšírenie výrobného portfólia, efektívnejšie využitie časového fondu, návratnosť tejto investície i šetrenie nákladov na služby od externých spoločností a dopravu.

2010

Rok 2010 bol pre spoločnosť jedným z najťažších rokov. Prízrak globálnej krízy stále zasahoval, preto len mimoriadnym úsilím bola schopná prekonať sústavné zvyšovanie cien vstupov a tvrdý boj konkurencie. Ani v tomto období však nepoľavila z precíznosti pri dodržiavaní kvalitatívnych podmienok výrobného procesu a svojich produktov, nepoľavila v starostlivosti o svojich zamestnancov. Práve naopak, hľadala spôsoby, ako svoju činnosť pre odberateľov zatraktívniť. Absolvovala odborné skúšky, nadštandardné certifikácie, zvýšila požiadavky na informačné technológie, sústredila sa taktiež na zvyšovanie kvalifikovanosti a profesionality pracovníkov.

2009

Rok 2009 bol pre spoločnosť významný začiatkom produkcie pre zahraničného odberateľa, ktorá v nasledujúcich rokoch zaznamenáva výrazne stúpajúcu tendenciu. Znamenal tiež veľký posun v informačných technológiách, v organizácii práce a ďalšej možnosti poskytovania nadštandardných služieb obchodným partnerom, vďaka zavedeniu nového informačného systému, vyvinutého špeciálne pre našu spoločnosť. Tento systém je i v ďalších rokoch naďalej inovovaný a prispôsobovaný potrebám spoločnosti, požiadavkám legislatívy a pre zvýšenie komfortu našich odberateľov.

2007

Poslaním spoločnosti Technov, s.r.o., je od 7. júla 2007 realizácia komplexných dodávok vzduchotechnických komponentov a iných výrobkov z plechu a ušľachtilých kovov, poskytovanie odborného poradenstva a služieb.

Máte záujem o spoluprácu?