Spoločnosť  Technov, s.r.o. patrí medzi popredných slovenských producentov vzduchotechnických potrubí a príslušenstva. Sortiment, jeho rozmerové rady a ponúkané služby sú veľmi rozsiahle. Svojím inovačným zameraním je schopná reagovať aj na špeciálne požiadavky zákazníkov.

  • Štandardný materiál používaný pri výrobe je pozinkovaný plech DX51D Z275 MAC, avšak na základe požiadaviek odberateľov poskytujeme výrobu a spracovanie z iných plechov a ušľachtilých kovov.
  • Ponúkané produkty sú navrhnuté, vyrobené a umiestnené na trh v zhode so všetkými kvalitatívnymi a bezpečnostnými požiadavkami podľa princípov Integrovaného systému manažérstva, a v súlade s platnou legislatívou a samozrejme, v zmysle požiadaviek obchodných partnerov.
  • Spoločnosť poskytuje garanciu kvality a svojimi výrobkami poskytuje riešenia pre zabezpečenie funkčnosti a vysokého štandardu dnešných moderných architektonických komplexov. O vysokej kvalite našich produktov svedčí aj skutočnosť, na aké významné objekty sú dodávané. Či už sú to zdravotnícke zariadenia a nemocnice, jadrové elektrárne, letiská, hotelové komplexy, rezidenčné objekty, nákupné centrá, administratívne, výrobné a logistické priestory.
  • Použitím najnovších technológií, strojných CNC zariadení, flexibilitou a pružným reagovaním na požiadavky obchodných partnerov spoločnosť garantuje precízne a včasné zrealizovanie objednávok zákazníkov.
  • Zavedením špeciálne vyvinutého Komplexného podnikového informačného systému je nielen zracionalizovaný proces celej realizácie objednávky, ale tiež možnosť poskytovania nadštandardných služieb zákazníkom, ako napríklad : spracovanie dokumentácie v 3D zobrazeniach, výstupy podľa jednotlivých sektorov, vetvách zariadeniach, poschodiach,…
  • Spoločnosť zabezpečuje na požiadanie dopravu svojich výrobkov. Z toho dôvodu venuje taktiež pozornosť obnove, modernizácii a dopĺňaniu vozového parku.
  • Postupne získavané referencie z domáceho trhu, ale aj z ostatných krajín Európy (Česká republika, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Rusko) nám taktiež pomáhajú presadzovať sa a dostať našu spoločnosť do povedomia na ďalších trhoch.

Kvalitou, zodpovednosťou, čestnosťou, úctou a komfortom poskytovaným našim zákazníkom napĺňame našu misiu a budujeme dobré meno našej spoločnosti, čo dokazuje aj medziročný nárast počtu našich zákazníkov

2007
začíname písať úspešnú históriu
180
vlastných zamestnancov
40 000
m2 mesačná produkcia potrubia