Základné informácie:

PROB – Prechodový oblúk sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrené prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

PROB A x B –A1 x B / R – X ks

Príklad objednávania:

PROB 650×400- 500×400/150 Zn 1ks

Príklad objednania prechodového oblúku s rozmermi A=650 mm, A1=500mm, B=400 s rádiusom r=150, z pozinkovaného materiálu.