Základné informácie:

PRO – Symetrický (osový) prechod sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrený prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

PRO A x B –A1 x B1 / L XX – X ks

Príklad objednávania:

PRO 300×200-150×200/500 Zn 1ks

Príklad objednania osového prechodu s rozmermi A=300 a B=200, A1=150 a B1=200, dĺžky 500mm a z pozinkovaného materiálu.