Základné informácie:

ASK – Anemostatová krabica kruhová s vrchným vývodom, odvodná.

Vzor objednávania:

ASK D / d – h / ks

Príklad objednávania:

ASK 600 / 250 – 300/ 1 ks

Príklad objednávania kruhovej odvodnej anemostatovej krabice s priemerom D=600 mm a vrchným nadstavcom s priemerom d=250 a výškou 300 mm.