Základné informácie:

ASHKV2 – Anemostatová krabica prívodná s kruhovým vývodom na čelnú dosku a vývodom na vrchu krabice, slúžiaca k zaisteniu prúdenia čerstvého vzduchu anemostatom.

Vzor objednávania:

ASHKV2 A / d – h / ks

Príklad objednávania:

ASHKV2 600 / d 250 – 300/ 1 ks

Príklad objednávania prívodnej anemostatovej krabice s rozmerom oboch strán A=600 mm, priemerom vývodu na čelnú dosku d=580 mm a nadstavcom na vrchu krabice s priemerom d=250 a výškou 300 mm.