Značka KLIMAK bola založená v roku 1993. Spoločnosť od svojho vzniku neustále rastie odborne i personálne, v súčasnosti počet pracovníkov spoločnosti presahuje 300 zamestnancov a to prevažne v manažérskych a inžinierskych pozíciách.

Spoločnosť má stabilnú organizačnú štruktúru so silným zameraním na technických špecialistov v oblasti TZB. Počet montážnych pracovníkov je flexibilný v závislosti od realizačných fáz konkrétnych projektov, v príslušných mesiacoch dosahuje rozpätie od 200 do 250 registrovaných montážnikov pre profesie vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie a elektroinštalačné práce.

Sídlo spoločnosti je v krajskom meste Nitra, ktoré poskytuje pohodlný prístup pre ktorýkoľvek projekt na západnom a strednom Slovensku. Pre operatívne zabezpečenie zákaziek a následnú servisnú podporu bola na východe Slovenska zriadená pobočka v Košiciach, na západe pobočka v Bratislave a v Českej republike je to spoločnosť KLIMEO v Prahe.

Máte záujem o spoluprácu?