Základné informácie:

VHKN(N) – Výfuková hlavica kruhová mižšia (s nadstavcom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHKN(N) d X ks

Príklad objednávania:

VHKNN d=250 Zn 1ks

Príklad objednávky kruhovej výfukovej hlavice nižšej s nadstavcom, s priemerom d=250 mm, v zinkovom prevedení.