Základné informácie:

VHH(N)(S) – Výfuková hlavica hranatá (s nadstavcom) (so sitom) sa používa pre vetracie a odprašovacie zariadenia, kde je požadované, aby škodliviny boli vyfukované čo najvyššie do voľného priestoru, kde sa premiešajú s okolitým vzduchom.

Vzor objednávania:

VHH (N)(S) A x B / H X ks

Príklad objednávania:

VHH 500X5000/685 Zn 1ks

Príklad objednania hranatej výfukovej hlavice bez nadstavca a bez sita A=500 B=500, výškou 685 mm a z pozinkovaného materiálu.

VHHN 500X5000/685 Zn 1ks

Príklad objednania hranatej výfukovej hlavice s nadstavcom A=500 B=500, výškou 685 mm a z pozinkovaného materiálu.

VHHNS 500X5000/685 Zn 1ks

Príklad objednania hranatej výfukovej hlavice s nadstavcom a sitom A=500 B=500, výškou 685 mm a z pozinkovaného materiálu.