Základné informácie:

ST – Vonkajšia kruhová spojka sa používa na spájanie potrubia rovnakého priemeru, alebo tvaroviek rovnakého priemeru. Štandardne je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

Vzor objednávania:

ST d / l – X ks

Príklad objednávania:

ST Ø200/100 Zn 1ks

Príklad objednania vonkajšej kruhovej spojky s priemerom d=200mm a dĺžkou l=100mm, z pozinkovaného materiálu.