Základné informácie:

SS – Vnútorná kruhová spojka sa používa na spájanie potrubia rovnakého priemeru, alebo tvaroviek rovnakého priemeru. Štandardne je vyrobená z pozinkovaného materiálu.

Vzor objednávania:

SS d / l – X ks

Príklad objednávania:

SS Ø200/100 Zn 1ks

Príklad objednania vnútornej kruhovej spojky s priemerom d=200mm a dĺžkou l=100mm, z pozinkovaného materiálu.