Základné informácie:

SPH – Hranaté strešné prechody slúžia pre montáž strešných ventilátorov.

Vzor objednávania:

SPH A x B / L x ks

Príklad objednávania:

SPH 200 x 200 / 500 Zn 1ks

Príklad objednania hranatého strešného prechodu A=200 mm B=200 mm, dĺžky 500mm. Vyrobený je z pozinkovaného materiálu.