Základné informácie:

BS – Počet štrbín štandardnej bazénovej štrbiny, môže štandardne nadobúdať hodnoty 1,2,3 (n).

Číslo A, šírka štrbiny, môže štandardne nadobúdať hodnoty 8, 10, 12, 15 mm

Vzor objednávania:

BS n – A / L / ks

A- šírka jednej medzery (štrbiny)

L – dĺžka bazénovej štrbiny

Príklad objednávania:

BS2 – 10 / 1000 / 1 ks

Príklad objednania štandardnej bazénovej štrbiny – dvojštrbinovej s rozostupom štrbín 10 mm a dĺžky 1000 mm.