Základné informácie:

CAGI – Samoťahová CAGI hlavica sa používa na odvod vzduchu z miestností so zvýšeným vývinom tepla alebo škodlivín. Osádza sa do strešných konštrukcií alebo do potrubia, kde sa predpokladá samočinné vetranie pôsobením rozdielov tlakov a vetra. Hlavica je navrhnutá na zabránenie proti zatekaniu dažďovej vody do potrubia. Hlavice nie sú vodotesné.

Vzor objednávania:

CAGI d X ks

Príklad objednávania:

CAGI d=250 Zn 1ks

Príklad objednávky samoťahovej CAGI hlavice s priemerom d=250 mm, v zinkovom prevedení.