Základné informácie:

PHZ – Protihluková žalúzia slúži na utlmenie hluku ventilačného otvoru z priestoru zaťaženého nadmerným hlukom do vonkajšieho priestoru a zároveň chráni vonkajšie nasávacie a výfukové otvory vzduchotechnických zariadení proti vnikaniu vody.

Vzor objednávania:

PHZ A x B / L ks

Príklad objednávania:

PHZ 800 x 630 / 400 1ks

Príklad objednania protihlukovej žalúzie s rozmermi A=800 a B= 630, dĺžky 400mm.