Základné informácie:

PRP – Asymetrický prechod sa štandardne vyrába z pozinkovaného plechu a je opatrený prírubovými lištami L20, L30 s rohovníkmi R20, R30. Na spevnenie konštrukcie sa prevádza priečne profilovanie.

Vzor objednávania:

PRP A x B –A1 x B1 / L Ua=x Ub=y – X ks

K ASYMETRICKÉMU PRECHODU VŽDY ZASIELAJTE AJ NÁKRES !!!

Príklad objednávania:

PRP 400×400- 650×450/500 UA=120 UB=100 Zn 1ks

Príklad objednania prechodu pravouhlého s rozmermi A=400mm a B=400mm, A2= 650 a B2= 450, L= 500, z pozinkovaného materiálu, s odskakujúcou stranou A= 120 a B=100mm.