Základné informácie:

OVP – Oválny prechod štandardne vyrábaný z pozinkovaného plechu. Možnosť vyhotovenia aj v nerezovom prevedení či tesnom prevedení. Pri väčších rozmeroch je pre spevnenie opatrená výstuhou. Možnosť dĺžky L=300mm, L=500mm a L=700mm,

Vzor objednávania:

OVP A1 x B1 – A2 x B2 / L / uA / uB / MAT – X ks

Príklad objednávania:

OVP 575 x 250 – 455 x 200 / 300 / 60 / 25 / Zn – 1ks

Príklad objednania oválneho prechodu z rozmeru šírky A1=575 a výšky oblej strany B1=250 na rozmer A2=455 a B2=200 s dĺžkou L=300mm, z pozinkovaného materiálu. Prechod je osový pomocou definovania uA a uB.