Základné informácie:

DIG – Odsávač pár určený pre odvod vzduchu v gastronomických prevádzkach.

Vzor objednávania:

DIG X AxB / d (A2xB2) ks

Príklad objednávania:

DIG4 1200×2000 / 2x d280 1 ks

Príklad objednávky nástenného digestora rozmerov A= 1200mm, B= 2000mm