Základné informácie:

NH – Nasávacia hlavica sa používa ako koncový prvok na prívod čerstvého vzduchu z okolitého prostredia. Hlavica nie je vodotesná.

Vzor objednávania:

NH d X ks

Príklad objednávania:

NH d=315 Zn 1ks

Príklad objednávky nasávacej hlavice s priemerom d=315 mm, v zinkovom prevedení.