Ponúkame najnovšiu službu úpravu povrchov práškovým lakovaním. V máji 2019 sme otvorili novú divíziu – LAKOVŇA, ktorá je v súčasnej dobe najmodernejšou a najekologickejšou lakovňou na Slovensku!

Práškové lakovanie kovov je modernou technológiou povrchovej úpravy kovových výrobkov, pri ktorej sa nanáša práškový nástrek striekaním v elektrostatickom poli.

Vytvorený náter má vysoko estetický vzhľad, dokonalú pružnosť a odolnosť proti oderu.

MAX. ROZMERY VÝROBKU 2000 x 2000 x 6000/3000 mm

MAX. HMOTNOSŤ VÝROBKU 250 kg

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Najnovšia a najlepšia dostupná technológia – BAT zabezpečuje organické spracovanie a likvidáciu organických látok