Základné informácie:

KMK – Krycie mriežky kruhové slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.

Štandardná šírka rámu t= 50 mm

Vzor objednávania:

KMK d X ks

Príklad objednávania:

KMK 200 Zn 1 ks

Príklad objednania kruhovej krycej mriežky, d=200 mm, z pozinkovaného materiálu.