Základné informácie:

ZSLS – Kruhový záslep slúži na ukončenie potrubných rozvodov. Vyrába sa štandardne z pozinkovaného plechu.

Vzor objednávania:

ZSLS d – X ks

Príklad objednávania:

ZSLS Ø200 Zn 1ks

Príklad objednania kruhového záslepu s priemerom d=200mm, z pozinkovaného materiálu.