Základné informácie:

ASHV2 – Anemostatová krabica prívodná s vývodom na vrchu krabice, slúžiaca k zaisteniu prúdenia čerstvého vzduchu anemostatom.

Vzor objednávania:

ASHV2 A / d – h / ks

Príklad objednávania:

ASHV2 600 / d 250 – 300/ 1 ks

Príklad objednávania prívodnej anemostatovej krabice s rozmerom oboch strán A=600 mm, nadstavcom na vrchu krabice s priemerom d=250 a výškou 300 mm.