Základné informácie:

ASHV – Anemostatová krabica odvodná s vývodom na vrchu krabice, slúžiaca k zaisteniu prúdenia čerstvého vzduchu anemostatom.

Vzor objednávania:

ASHV A / d – h / ks

Príklad objednávania:

ASHV 600 / d 250 – 300/ 1 ks

Príklad objednávania odvodnej anemostatovej krabice s rozmerom oboch strán A=600 mm, nadstavcom na vrchu krabice s priemerom d=250 a výškou 300 mm.