Základné informácie:

ASHB2 – Anemostatová krabica prívodná s bočným vývodom, slúžiaca k zaisteniu prúdenia čerstvého vzduchu anemostatom.

Vzor objednávania:

ASHB2 A / d – h / ks

Príklad objednávania:

ASHB2 600 / d 250 – 300/ 1 ks

Príklad objednávania prívodnej anemostatovej krabice s rozmerom oboch strán A=600 mm, bočným nadstavcom s priemerom d=250 a výškou 300 mm.