Základné informácie:

ASHADQ – Aanemostatová krabica odvodná s bočným vývodom, slúžiaca k zaisteniu prúdenia čerstvého vzduchu anemostatom.

Vzor objednávania:

ASHADQ A / d – h / ks

Príklad objednávania:

ASHADQ 600 / d 250 – 300/ 1 ks

Príklad objednávania odvodnej anemostatovej krabice s rozmerom oboch strán A=600 mm, bočným nadstavcom s priemerom d=250 a výškou 300 mm.