Vysoký výkon pri kompaktných rozmeroch zariadenia

Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu ponúka zariadenie s veľmi kompaktnými rozmery, vysoký výkon prietoku vzduchu, a to až do 850 m³/h s vysokou energetickou účinnosťou a mieru spätného získavania tepla 85%. Tento výkon garantuje, pri minimálnych požiadavkách na priestor, hygienicky čistý vzduch v triedach a značnú úsporu vykurovacej energie.

Nočné ochladenie

100% bypass integrovaný do zariadenia umožňuje v letných mesiacoch priviesť chladnejší vzduch počas noci do budovy a to aj bez tohto, aby bol tento ohrievaný výmenníkom tepla. Takto je možné dosiahnuť nočné chladenie učebne prakticky zadarmo.