Základné informácie:

UK – Uzatvárateľné klapky – šupátka sú vhodné pre uzatvorenie a reguláciu prietoku vzduchu v prostredí chránenom voči poveternostným podmienkam, hlavne prachu a vlhkosti. Klapky sa používajú vo vzduchotechnických potrubiach používaných pri odsávaní vzduchu v drevospracujúcom priemysle, zlievarenskom priemysle a podobných prevádzkach .

Vzor objednávania:

UK D – X ks

Príklad objednávania:

UK 315 Zn 1ks

Príklad objednania šupátka s priemerom d=315mm, z pozinkovaného materiálu